Povinnosti dětí

Kromě zábavy, které si vaše děti užijí spousty, mají také povinnosti.

„Služba“. Na každý oddíl alespoň 2x za pobyt vyjde služba. Úkolem oddílu, který má službu je: doplňovat vodu v brutaru, udržovat pořádek v táboře, mytí nádobí (pouze toho v čem se vařilo, ešus s příslušenstvím si umyje každý sám). Dále sekat dříví do kuchyně a k brutarům, no a prostě pomoci to, co bude třeba. Doba služby je od večeře, do oběda druhého dne.

„Hlídka“. Tato povinnost je pro děti spíš příjemností, rády se účastní hlídek. Děti hlídají po dvojicích spolu s jedním instruktorem. Hlídky se střídají po dvou hodinách. Na hlídce je také aby připravovala veřejné noční osvětlení (svíčky) a přípravit táborák na večer. Hlídka připadá na každý oddíl většinou také 2x.

K povinnostem jednotlivce. Je samozřejmé, že každý sám za sebe dodržuje pořádek, k tomu co stojí za zmínění patří jen to, že žádné dítě nesmí opustit vnitřní okruh tábořiště bez toho, aniž by o tom věděl jeho instruktor nebo vedoucí. To platí hlavně pro chození na louku a podobně. Jde jen o to, aby když si jde například partička dětí na louku zaházet s míčem apod., aby se o nich vědělo (nebo aby na ně někdo dohlížel).

K zákazu vnášení do tábora, a nebo snad užívání látek zákonem povolených věkovou hranicích nebudu ani mluvit, spíše o tom, že se děti mají chovat slušně, ohleduplně a kamarádsky.

přihlášení správců // made by tomik
MEZERA